Klachten

Heeft u klachten over ons, de bejegening en/of over de zorg die u bij de Binnenkijk heeft ontvangen ?
Dan hopen wij dat u dat eerst met ons wilt bespreken zodat wij ervan kunnen leren en u alsnog goed geholpen kunt worden.

U heeft daarnaast of daarna het recht om een klacht in te dienen bij onze beroepsverenigingen. Bij klachten over Mariëtte betreft dat de LVVP. Informatie over wat te doen bij klachten kunt u vinden op de website van de LVVP in het cliënt-gedeelte (zie 'links' in de menubalk). Klachten kunnen worden ingediend bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht en Company, deze is bereikbaar via de mail lvvp@klachtencompany.nl en per telefoon via 088-2341606 of per aangetekende post naar Postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij klachten over Meinte betreft dat de NVGZP, zie informatie op de website van de NVGZP : klachtenregeling-NVGZp-cliënten, de klachtenfunctionaris is de heer P. de Boer. De website vindt u onder de 'links' in de menubalk.

Op grond van de wet BIG vallen wij onder het tuchtrecht en kunnen klachten ook worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.