Opleideling

Mijn naam is Annelies Beijers en ik ben van september 2016 tot augustus 2018 de opleideling op De Binnenkijk. Van augustus 2018 tot januari 2019 werk ik nog een aantal uren op de Binnenkijk, meestal op vrijdagochtend.
Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Nijmegen, waar ik in 2007 mijn master heb behaald. Het laatste jaar daarvan liep ik stage bij Stichting Bredevoort (nu Intermetzo) in De Glind.
Na mijn master ben ik direct verder gegaan met de PABO in deeltijd om ervaring te kunnen opdoen in het onderwijs en dit te kunnen gebruiken in mijn werk als psycholoog. In 2010 heb ik daar mijn bachelor behaald.
In 2009 ben ik aangenomen als psycholoog  bij Braams&Partners in Deventer en in 2011 ben ik begonnen bij de Orthopedagogische Praktijk Ermelo. Bij de OPE  ben ik nog steeds werkzaam als psycholoog en sinds september als psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Mijn werkzaamheden daar hebben betrekking op de diagnostiek en behandelingen binnen de dyslexiezorg en de generalistische basis GGZ.
Voor mijn opleiding krijg ik bij de Binnenkijk de mogelijkheid om ervaring op te doen in de specialistische GGZ. Ik ben er op de dinsdag en mijn werk bestaat uit het doen van diagnostiek en het verrichten van deelbehandelingen, dit alles onder de begeleiding van Meinte en Mariëtte.