Nieuws

MEI 2020 
De praktijk is van 1 t/m 8 mei gesloten i.v.m. de meivakantie.
 
01 APRIL 2020 tot 20 MEI

Beste cliënten en ouders,

Wij volgen de landelijke richtlijnen van de RIVM en de richtlijnen van de GGZ en de vereniging van vrijgevestigde psychologen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit kader én om de meest kwetsbare cliënten die op de Binnenkijk komen te beschermen, hebben we de volgende afspraken gemaakt.

1. Lopende behandelingen waarbij de voortgang nu belangrijk is zullen op de praktijk blijven plaatsvinden.

2. Afspraken moeten worden afgezegd bij verschijnselen van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of benauwdheid en/of verhoging (of koorts). Wanneer één van de huisgenoten koortsig of benauwd is dan moet de afspraak ook worden afgezegd. 

3. Met de overige cliënten (in diagnostiek- of behandeltrajecten) zullen na hun al gemaakte afspraak op de praktijk voorlopig alleen contact gehouden worden via (beeld)bellen of de mail. Op deze manier blijft het aantal mensen wat in de praktijk komt beperkt. 

4. Voor afspraken op de praktijk graag in het toilet handen wassen en wij zullen na iedere afspraak deurklinken en dergelijke desinfecteren. We kunnen helaas geen thee of koffie meer serveren.

Alvast bedankt voor de medewerking !

JAN/FEB 2020
De 3-daaagse verdiepingscursus voor emdr-therapeuten 'Behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie' wordt voor de 6e keer gegeven door Mariëtte in Fletcherhotel Mooi Veluwe in Putten op 27 januari, 4 februari en 12 februari 2020. Voor meer info zie in de menubalk 'u bent .. cursist'. 
 
AUG 2019
De Binnenkijk heeft een nieuw telefoonnummer : 06 83063750
 
APRIL 2019
Er is een boek uitgekomen over de rol van neuropsychologie bij psychotherapie en Meinte heeft daarin een hoofdstuk geschreven over het chronisch vermoeidheidssyndroom.
  
MEI/JUNI 2018
Meinte heeft het certificaat van het NIP (Ned Instituut van Psychologen) behaald na een succesvolle kwaliteitsvisitatie waarbij de praktijkvoering van de Binnenkijk aan de professionele standaard bleek te voldoen.
  
APRIL/MEI 2018
We hebben een innovatie-plan ingediend bij de regio Noord-Veluwe (de 6 gemeentes die jeugd-ggz inkopen) en dat heet ;
'Beter brein : anders zijn !' - 2 intensieve ambulante zorgtrajecten voor kinderen met ADHD en voor kinderen met ASS binnen de specialistische ggz. Helaas heeft de gemeente het plan afgewezen met als reden dat ze dit plan niet als innovatie zien. We hebben laten weten het daar niet mee eens te zijn.   

NOVEMBER / DECEMBER 2017
De zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen is af en door het NKO aangeboden aan diverse partijen en verenigingen in Nederland ter autorisatie. Na een zeer kritische brief hierover van een groep hoogleraren en leden van het landelijk expertiseteam bijzondere zedenzaken gericht aan alle partijen, hebben sommige partijen afgezien van autorisatie. Er is vervolgens besloten dat een uitgebreidere werkgroep de zorgstandaard zodanig gaat aanvullen dat een groter draagvlak ontstaat om het alsnog geautoriseerd te krijgen en hierbij is gekozen voor 'agree to disagree'. 
 
FEBRUARI 2017
We zijn verhuisd naar gebouw de Riethorst, ook wel het Torentje genoemd, aan de Chevallierlaan nr 8. Parkeren op de openbare parkeerplaats ernaast (iets verder rijden), tegenover het gemeentehuis. Je kunt zo binnenlopen (als de deur op slot is even aanbellen) en rechts aan de tafel is de gezamenlijke wachtruimte (in het pand is bureau Streefkerk gevestigd). De Binnenkijk zit op de 1e etage tegenover de trap.   
 
Afbeelding invoegen
  
DECEMBER 2016
De Binnenkijk is getoetst op praktijkvoering door deelname aan het visitatie-traject van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) welke eens in de 5 jaar verplicht is voor alle aangesloten praktijken.
Deze visitatie is met succes afgesloten.
   
APRIL 2016
Onder leiding van het Trimbosinstituut is een landelijke werkgroep van start gegaan om een zogenaamde zorgstandaard
voor dissociatieve stoornissen te ontwikkelen. Het is de planning om in november 2017 de richtlijnen voor screening, diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen klaar te hebben. Mariëtte neemt deel aan de werkgroep.