Nieuws

OKTOBER 2022
De praktijk is wegens de herfstvakantie gesloten van 21 okt t/m 28 oktober. Mariette is ma 31 okt afwezig. 

Beste cliënten en ouders,

Wij volgen de landelijke richtlijnen van de RIVM en de richtlijnen van de GGZ en de vereniging van vrijgevestigde psychologen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit kader én om de meest kwetsbare cliënten die op de Binnenkijk komen te beschermen, hebben we de volgende afspraken gemaakt.

1. Afspraken moeten worden afgezegd bij verschijnselen van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of benauwdheid en/of verhoging (of koorts). Wanneer u negatief getest bent en milde klachten hebt maar geen koorts dan bent u wel welkom.

2. In onze praktijkruimte zullen we zorgen voor afstand en voldoende ventilatie.  

Alvast bedankt voor de medewerking !

JAN 2021
De praktijk is verhuisd naar Hanengewei 67 (het oude politieburo) in Ermelo.
 
DEC 2020                                                                                                                                                      De zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen was af in december 2017 en door het NKO aangeboden aan diverse partijen en verenigingen in Nederland ter autorisatie. Na een zeer kritische brief hierover van een groep hoogleraren en leden van het landelijk expertiseteam bijzondere zedenzaken gericht aan alle partijen, hebben sommige partijen afgezien van autorisatie. Er is vervolgens besloten dat een uitgebreidere werkgroep de zorgstandaard zodanig gaat aanvullen dat een groter draagvlak ontstaat om het alsnog geautoriseerd te krijgen en hierbij is gekozen voor 'agree to disagree'. De uitgebreidde werkgroep is aan de slag gegaan vanaf december 2018. Deze aangevulde zorgstandaard is in december 2020 geautoriseerd en te vinden op de website van AKWA- GGZ. Mariëtte heeft in beide werkgroepen meegeschreven.

APRIL 2019
Er is een boek uitgekomen over de rol van neuropsychologie bij psychotherapie en Meinte heeft daarin een hoofdstuk geschreven over het chronisch vermoeidheidssyndroom.
  
APRIL/MEI 2018
We hebben een innovatie-plan ingediend bij de regio Noord-Veluwe (de 6 gemeentes die jeugd-ggz inkopen) en dat heet ;
'Beter brein : anders zijn !' - 2 intensieve ambulante zorgtrajecten voor kinderen met ADHD en voor kinderen met ASS binnen de specialistische ggz. Helaas heeft de gemeente het plan afgewezen met als reden dat ze dit plan niet als innovatie zien. We hebben laten weten het daar niet mee eens te zijn.