De praktijk

De psychologenpraktijk De Binnenkijk is in 2012 opgericht door Mariëtte Groenendijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut en Meinte Vollema, klinisch neuropsycholoog. De praktijk is gevestigd in het oude politieburo naast de kerk met adres Hanengewei 67 in Ermelo. Beneden in het gebouw huist Materra en boven het Work & Lifecenter. De wachtkamer en de Binnenkijk zijn op de 1e verdieping.
 
De Binnenkijk biedt kinderen en volwassenen diagnostiek en behandeling in de specialistische GGZ. Daarnaast wordt specifieke deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van supervisie en bijscholing voor collega's en instellingen. Deze specifieke expertise betreft de diagnostiek van neurobiologische (ontwikkelings)stoornissen en psychotische stoornissen (Meinte), neurofeedback (Meinte) en de behandeling van (vroegkinderlijk ernstig) trauma, dissociatie en hechtingsproblematiek (Mariëtte).
 
Op De Binnenkijk werken we vanuit de visie dat problemen vaak ontstaan door een combinatie van factoren waarbij het belangrijk is om eerst zowel de oorzaken als de instandhoudende factoren goed te begrijpen alvorens de behandeling in te zetten. Klachten kunnen namelijk ontstaan zijn na bepaalde gebeurtenissen of kunnen te maken hebben met een gebrek aan liefde en/of veiligheid in de vroege jeugd, maar klachten kunnen ook meer te maken hebben met de persoonlijkheid, met huidige relaties of met onderliggende (eventueel gedeeltelijk erfelijke) stoornissen. We kiezen daarom voor een persoonsgerichte benadering waarbij we de werkrelatie belangrijk vinden en we ook aandacht hebben voor de naasten. Onze cliënten zijn medemensen in nood en de basis van waaruit we deze mensen tegemoet treden, diagnosticeren en behandelen, wordt gevormd door respect. In de diagnostiek maken we gebruik van een breed arsenaal aan instrumenten, bij voorkeur diegene die aangetoond betrouwbaar en valide zijn. In de behandelingen wordt eclectisch gewerkt waarbij vanuit verschillende referentiekaders therapie-vormen en methodische technieken gecombineerd worden. Steeds zal overwogen worden wat iemand in deze fase het meeste zou kunnen helpen. We zijn daarbij optimistisch ingesteld. We houden ons aan de richtlijnen zoals die voor verschillende stoornissen ontwikkeld zijn maar kunnen daar ook beargumenteerd van afwijken. 

De praktijk participeert in het samenwerkingsverband KinderPsychologen Noord Veluwe, waarbij in totaal 5 vrijgevestigde collega-praktijken, werkzaam in de jeugd GGZ in Ermelo, Harderwijk en Elburg, zijn aangesloten.  

We zetten ons maximaal in om zorg van hoge kwaliteit te bieden en houden daarom ontwikkelingen in ons vak goed bij. Omdat we graag kleinschalig blijven maar tegelijkertijd veel verwijzingen krijgen kunnen we helaas niet altijd direct helpen. Op deze wachttijden na, staat cliëntvriendelijkheid in onze werkwijze voorop.