Ouder(s)

Maakt u zich zorgen over uw kind en vermoedt u psychische problemen ? Zijn deze problemen ernstig of speelt er meer of is er al eerdere hulpverlening geweest ? Dan kan de Binnenkijk mogelijk helpen. 
Psychische problemen bij kinderen moeten snel onderzocht en behandeld worden omdat langer durende problemen
de gehele ontwikkeling van uw kind negatief kunnen beïnvloeden. Bij de volgende problemen (vanaf de basisschoolleeftijd) is het verstandig om hulp te zoeken :
 • uw kind voelt zich rot en heeft nergens meer zin in
 • uw kind laat een forse achteruitgang zien op school in leerprestaties en/of gedrag (incl. spijbelen)
 • uw kind is angstig en onzeker
 • uw kind is achterdochtig
 • uw kind is vaak boos en heeft woede-uitbarstingen of maakt veel ruzie
 • uw kind is erg druk en kan zich slecht concentreren
 • uw kind is chaotisch en erg afleidbaar
 • uw kind maakt moeilijk contact en kan slecht tegen veranderingen en/of prikkels (zoals geluid, drukte, fel licht)
 • uw kind hoort stemmen in het hoofd
 • uw kind kan niet goed omgaan met zijn of haar ziekte of durft niet naar de dokter
 • uw kind is veranderd in zijn of haar gedrag sinds uw scheiding of een andere moeilijke gebeurtenis
 • uw kind heeft slaapproblemen en/of eetproblemen
 • uw kind heeft wisselende stemmingen en gedrag en/of leerprestaties
 • uw kind heeft ongewone gedachten en/of belevingen en trekt zich terug
 • uw kind doet zichzelf pijn en/of wil niet meer leven
 • uw kind heeft veel lichamelijke klachten die vermoedelijk te maken hebben met psychische problemen
 • uw kind heeft nachtmerries en/of last van nare herinneringen
 • uw kind vertoont grensoverschrijdend gedrag
 • uw kind is in het contact met u aanklampend  en toont verlatingsangst 
 • uw kind is naar u afstandelijk en laat zich door niemand troosten
 • uw kind blijft naar uw gevoel steken in zijn of haar ontwikkeling
Bovenstaande problemen kunnen veroorzaakt worden door traumatische gebeurtenissen, kunnen te maken hebben met onderliggende (mogelijk gedeeltelijk erfelijke) stoornissen (zoals ADHD en autisme) of kunnen te maken hebben met andere factoren zoals het gezin, de school, de peergroup (dat betekent de leeftijdsgenoten) of de opvoeding of een combinatie daarvan. 

Op de Binnenkijk kunt u terecht voor diagnostiek bij kinderen vanaf  7 jaar.  Behandeling bieden we ook aan voor nog jongere kinderen wanneer duidelijk sprake is van hechtingsproblematiek en/of traumatisering. Wanneer de problemen enkelvoudig zijn of van matige ernst dan kunt u elders binnen de generalistische basis GGZ geholpen worden. Ernstiger en complexe problematiek kan op de Binnenkijk binnen de specialistische GGZ terecht. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor specialistische GGZ dan kunt u overleggen met de huisarts of het CJG.
We zullen u zoveel mogelijk betrekken bij de diagnostiek en ook bij de behandeling van uw kind. Wij hebben alvorens te kunnen starten toestemming nodig van beide ouders, ook wanneer deze gescheiden zijn .
Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om uw kind te laten onderzoeken en/of behandelen en dat u dat kunt overbrengen op uw kind. Tussen de 12 en 16 jaar moet, behalve uzelf ook het kind zelf, toestemming geven voor het onderzoek of de behandeling alvorens we dat mogen starten. Dwang is alleen toegestaan wanneer het kind een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt of wanneer uw kind in aanraking is (geweest) met justitie/politie. Vanaf 16 jaar mag uw kind ook zonder uw toestemming onderzocht of behandeld worden.

Het eerste gesprek zal vooral gaan over de problemen en de hulpvraag. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de wensen wordt gevraagd om uw kind dat eerste gesprek al mee te nemen of nog niet. Diagnostiek kan een dagdeel in beslag nemen, zowel wanneer ouders bevraagd worden als wanneer het kind getest wordt. Een intake voor alleen behandeling duurt  ongeveer 1 uur. Er kan een 2e gesprek nodig zijn om tot een gezamenlijk behandelplan te komen. De uitslag van de diagnostiek of het behandelplan wordt met de ouders/verzorgers of voogd besproken en waar mogelijk ook met het kind zelf en vervolgens wordt de verwijzer per brief geïnformeerd. De ouders/verzorgers of voogd krijgen een kopie van deze brief.