Volwassen cliŽnt

U kunt bij De Binnenkijk terecht voor diagnostiek en/of behandeling van verschillende psychische klachten, mits deze ernstig en/of complex zijn bijvoorbeeld doordat gezinsproblematiek mede een rol speelt of omdat er meerdere problemen tegelijk spelen of omdat eerdere hulp onvoldoende bleek. U heeft dan namelijk recht op specialistische GGZ.
Deze klachten kunnen ontstaan zijn na gebeurtenissen in uw leven of door een gebrek aan liefde en/of veiligheid in de vroege jeugd, maar deze klachten kunnen ook meer te maken hebben met uw persoonlijkheid, met huidige relatie(s) of met onderliggende (eventueel gedeeltelijk erfelijke) stoornissen. Wanneer de klachten meer te maken hebben met de huidige levensomstandigheden dan kunt u beter hulp zoeken bij het maatschappelijk werk. 

Voorbeelden van klachten zijn : angsten, somberheid, onrustig gedrag, impulsiviteit, problemen met contacten, prikkelbaarheid, sterke prikkelgevoeligheid, concentratieproblemen, onzekerheid, dingen zien of horen die anderen niet kunnen zien of horen, slaapproblemen, eetproblemen, woede-uitbarstingen, stress, jezelf niet (her)kennen, stemmen in je hoofd horen, meerdere delen in jezelf ervaren, rouw, zielepijn, dwangmatig gedrag, piekeren, zelfverwijten, zelfbeschadiging, geheugenproblemen, geen bestaansrecht ervaren, waandenkbeelden, voortdurend op je hoede zijn, wantrouwen, vermijdingsgedrag, overspoelende nare herinneringen, onbegrepen lichamelijke klachten, opstandig gedrag, wisselingen in stemming en/of gedrag, doodsverlangen, grensoverschrijdend gedrag, moeite met veranderingen, afhankelijkheid en emotionele conflicten. 

Het kan zijn dat u niet zozeer last heeft van de klachten maar vooral wilt weten wat er aan de hand is. Meestal lijden mensen wel onder hun psychische klachten en lopen ze erdoor vast op verschillende levensgebieden (opleiding, werk, relaties, vrijetijdsbesteding, zingeving). Soms ligt de last vooral bij de naasten. Voor goede diagnostiek en behandeling is het wel belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om respectievelijk de klachten te gaan begrijpen en een eventuele diagnose te accepteren of om de klachten te gaan verminderen in een behandeltraject.  Ook al bent u gemotiveerd, het kan toch een grote stap zijn om hulp te vragen bij een psycholoog. Gaat het om enkelvoudige problematiek van milde ernst dan kunt u terecht bij alle collega-praktijken voor generalistische basis GGZ. 

Het eerste gesprek zal vooral gaan over de klachten en uw hulpvraag. Wanneer u voor diagnostiek komt heeft u uit de uitnodiging al begrepen dat het eerste deel van het onderzoek een dagdeel in beslag kan nemen. Wanneer u voor een intake voor behandeling komt dan duurt dat ongeveer 1 uur. Er kan een 2e gesprek nodig zijn om tot een gezamenlijk behandelplan te komen. Wanneer u beter elders geholpen kunt worden, hoort u  dat zo spoedig mogelijk.  De uitslag van de diagnostiek of het behandelplan wordt met u besproken en vervolgens wordt de verwijzer per brief geïnformeerd. U krijgt een kopie van deze brief.