Wachttijden

De Binnenkijk krijgt meer aanmeldingen dan wij direct aankunnen. Omdat we toch kleinschalig willen blijven betekent dit dat er wachttijden ontstaan en geregeld is er helaas een aanmeldingenstop nodig. We beperken ons tot specialistische GGZ, voor generalistische basis GGZ kunt u bij collega-praktijken terecht (zie voor GB-GGZ bij kinderen de website www.kinderpsychologennoordveluwe.nl). 
 
Momenteel geldt er helaas een aanmeldingenstop voor de Binnenkijk. Er kunnen dus geen nieuwe kinderen worden aangemeld, niet voor diagnostiek en ook niet voor behandeling. Zodra er weer ruimte is geven we dat aan op de website.    
Nieuwe aanmeldingen voor diagnostiek en/of behandeling bij volwassenen kunnen voorlopig ook niet gedaan worden, deze wachtlijst is nl te lang. 
Voor collega-praktijken waar u hopelijk wel eerder terecht kunt verwijzen we naar www.lvvp.nl en www.kinderpsychologennoordveluwe.nl. en voor traumabehandeling naar www.emdr.nl.    
Ook voor aanvragen voor second opinions en/of behandeladvies vanuit de 3e lijn bestaat momenteel een wachtlijstje. Zodra er ruimte komt voor nieuwe aanvragen leest u dat hier.  
 
Bovenstaande wachttijden verschillen niet per diagnose-groep en gelden voor iedereen ongeacht de betreffende gemeente of verzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u contact opnemen met ons om te overleggen en kunnen we misschien meedenken over mogelijkheden elders of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijden die namelijk door zorgaanbieders en zorgverzekeraars landelijk gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) zijn als volgt; binnen 4 weken een intake-gesprek en daarna binnen 10 weken start van de behandeling.    
 
Geactualiseerd op 11 JULI  2019.