Instelling

Vanuit de Binnenkijk verzorgen wij desgewenst bijscholing op locatie voor instellingen en grotere praktijken in het kader van deskundigheidsbevordering op specifieke gebieden. 
Bijscholing kan verzorgd worden in de vorm van een lezing, masterclass, workshop of consultatie, eenmalig of verspreid over meerdere dagdelen waarbij in het laatste geval dit gecombineerd kan worden met een traject van teamsupervisie waarbij casuïstiek ingebracht kan worden. De bijscholing is bedoeld voor hulpverleners vanaf HBO-nivo.

Mariëtte Groenendijk verzorgt bijscholing op het gebied van de behandeling van ernstige trauma-gerelateerde problematiek bij volwassenen, zowel in de ambulante als in de intensieve setting. Het kan dan gaan om herkenning en diagnostiek van dissociatieve stoornissen, om behandeling van CPTSS, hechtingsproblematiek en dissociatieve stoornissen (en alle dilemma's die daarbij komen kijken) en om traumaverwerking middels EMDR bij de gevolgen van ernstige vroegkinderlijke chronische traumatisering. 
Daarnaast kan ze middels teamcoaching en mediation helpen om teamproblemen op te lossen wanneer bijvoorbeeld sprake is van samenwerkingsproblemen, van parallelle processen in een intensieve setting of van opstartproblemen in de teamintervisie. 

Meinte Vollema verzorgt bijscholing op het gebied van de psychodiagnostiek van psychotische en schizofrenie-spectrumstoornissen. Daarnaast kan hij in een kortdurend traject een bijdrage leveren aan de implementatie of verdere ontwikkeling van de functie (of afdeling) psychodiagnostiek binnen uw organisatie. 

De instelling kan met ons overleggen over de vraag of een offerte aanvragen.