Publicaties

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

Onno van der Hart, Mariëtte Groenendijk, Anabel Gonzalez, Dolores Mosquera, Roger Solomon. Dissociation of the personality and EMDR-therapey in complex trauma-related disorders : applications in the stabilization phase. Journal of EMDR practice and research, volume 7, number 2, 81-94, (2013)

Onno van der Hart, Mariëtte Groenendijk, Anabel Gonzalez, Dolores Mosquera, Roger Solomon. Dissociation of the personality and EMDR-therapey in complex trauma-related disorders : applications in phases 2 and 3 treatment. Journal of EMDR practice and research, volume 8, number 1, 33-48 (2014) 
 
M.G. Vollema en G.J. Geurtsen. Positieve schizotypie.Tijdschrift voor Psychiatrie 35, 540-549, (1993) 

M.G. Vollema, G.J. Geurtsen en T. Kuipers. Negatieve symptomen: een unidimensioneel construct, samenhangend met frontale functiestoornissen.Tijdschrift voor Psychiatrie 37, 615-628, (1995)

M.G. Vollema, G.J. Geurtsen and A.J. van Voorst. Durable improvements in Wisconsin Card Sorting Test performance in schizophrenic patients. Schizophr Res16(3):209-15 (1995)

M.G. Vollema and R.J. van den Bosch. The multidimensionality of schizotypy. Schizophr Bull21(1):19-31 (1995)  

M.G. Vollema and R.J. van den Bosch. Response to Muntaner. Schizophr Bull22(1):12-14 (1996)

M.G. Vollema. Classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Is de DSM-IV-toereikend? Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 53,11, 1052-1063, (1998)

M.G. Vollema and J. Ormel. The reliability of the structured interview for schizotypy revised (SIS-R). Schizophr Bull 26(3):619-29, (2000)  

M.G. Vollema and H. Hoijtink. The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: an analysis using multidimensional Rasch models. Schizophr Bull26(3):565-75, (2000)  

M.G. Vollema, M.M. Sitskoorn, M. Appels and R.S. Kahn. Does the Schizotypal Personality Questionnaire reflect the biological-genetic vulnerability to schizophrenia?  Schizophr Res54(1-2):39-45, (2002) 

M.G. Vollema and B. Postma. Neurocognitive correlates of schizotypy in first degree relatives of schizophrenia patients. Schizophrenia Bulletin, Vol 28(3), 367-377,(2002) 

H. Hoijtink and M.G. Vollema. Contemporary Extensions of the Rasch Model. Quality and Quantity, Vol 37, Nr 3, 263-276, (2003) 

M.C. Appels, M. Sitskoorn, M.G. Vollema, R.S. Kahn. Elevated Levels of Schizotypal Features in Parents of Patients With a Family History of Schizophrenia Spectrum Disorders. Schizophrenia Bulletin, Vol 30(4), 781-790,(2004)

Albronda, J.E. Kootstra-Ross, M.G. Vollema, J. van der Weide, G. Klaverwijden. De waarde van genotypering bij de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer, 199 – 208. Tijdschrift voor Psychiatrie 47 4, 199 – 208, (2005)

M. Hanssen, L. Krabbendam, M.G. Vollema,P. Delespaul, J. Van Os. Evidence for instrument and family-specific variation of subclinical psychosis dimensions in the general population.Journal of Abnormal Psychology, Vol 115(1), 5-14, (Feb 2006)

J. van der Weide, J.W.J. Hinrichs, J.E. Kootstra-Ros, J. van den Bosch, W.J. Noback, M.G. Vollema en H.L.J.M. Teepen. The utility of genotyping in the diagnosis of late onset Alzheimer’s disease in the geriatric setting. Tijdschr Belg Ver Lab Tech 34/6, 491-497, (2007)

N. Damhuis, H.J.G.M. van Megen, C.F.W. Peeters, M.G. Vollema. De MiniScan als psychiatrische interventie; pilotonderzoek naar de toegevoegde waarde van een gecomputeriseerd classificatiesysteem, 175 – 180. Tijdschrift voor Psychiatrie 53  3, 175 - 180, (2011)

J.P. Koning, D. E. Tenback, R.S. Kahn,.M.G. Vollema, W. Cahn and P. N. van Harten. Movement disorders are associated with schizotypy in unaffected siblings of patients with non-affective psychosis. Psychol Med():1-8 (2011) 

M.G. Vollema, S. Hollants, C. Seevers en A. Hondius. De determinanten van separaties in een psychiatrische instelling: een naturalistisch en exploratief onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie 54:211-221, (2012).

Boekbijdragen:

Mariëtte Groenendijk. Casus 14 Ik! Ben! Goed! Een cliënte van 55 jaar met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) In: Hellen Hornsveld, Sjef Berendsen (redactie) Casusboek EMDR - 25 voorbeelden uit de praktijk, blz. 205-222, (2009)

P.M.A.J. Dingemans en M.G. Vollema. Persoonlijkheid en schizofrenie. In: P.M.A.J. Dingemans, R.J. van den Bosch, R.S. Kahn en A.H. Schene. Schizofrenie. Onderzoek en implicaties voor de behandeling, 48-67, (1995) 

M.G. Vollema. Schizotypie: een voorbode van een schizofrene ontwikkeling? In: J.A. den Boer en R.J. van den Bosch (red) Leerboek Schizofrenie, blz. 61-78, (1996) 

M.G. Vollema. Schizotypy: toward the psychological heart of schizophrenia. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, Shaker Publishing, (1999) 

M.G. Vollema en D. van Rijn. Het meten van psychopathologie en cognitieve stoornissen in de cognitieve neuropsychiatrie. In: P.Eling, E. de Haan, R. Hijman en B. Schmand. Cognitieve neuropsychiatrie blz. 46-92, (2003) 

M.G. Vollema. De neuropsychologie in de psychiatrie. In: J.E. Hovens en H.J.G.M. van Megen (red). Handboek Psychologische psychiatrie blz. 131-147, (2006) Utrecht de Tijdstroom. 

M.G. Vollema. Psychodiagnostiek in de klinische psychiatrie. In: C. de Ruiter en M. Hildebrand (red) Handboek Psychodiagnostiek, 247-269, (2006) 

M.G. Vollema. Neuropsychologische aspecten van persoonlijkheidsstoornissen. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul en W.M. Snellen. Handboek Persoonlijkheidspathologie. blz. 73-86, (2009)  
 
M.G. Vollema. Neuropsychologische afwijkingen bij het chronisch vermoeidheidssyndroom en gevolgen van diagnostiek en behandeling. In: J.A.M. Vandermeulen en M.M.A. Derix en A. van Dijke (red). De rol van neuropsychologie bij psychotherapie - praktische toepassingen voor de klinische praktijk. blz 51-64, (2019)