Presentaties, bijscholing en teamconsultaties

 
Presentaties door Mariëtte :
 
Vòòr 2014 workshops op o.a. congressen van de ESTD ( in Belfast en in Amsterdam) en van EMDR Europe (in Madrid en Amsterdam) over EMDR bij dissociatieve stoornissen
 
In 2014
* workshop over behandeling van hechtingsproblematiek op het congres over vroegkinderlijke chronische traumatisering, georganiseerd door Celevt in Veldhoven in oktober
 
In 2016
* een hele dag preconference 'How to plan and perform a structured trauma-treatment (including EMDR) with complex trauma-related disorders' op het congres in april van de ESTD (European Society of the Study of Trauma and Dissociation)  in Amsterdam 
 
In 2017
* workshop van een dag 'Structured phase-oriented psychotherapy including EMDR for CPTSD and dissociative disorders' voor Nscience-world class training for therapists, in mei in Londen 
* bijdrage ; 'de impact van vroegkinderlijke traumatisering' voor de verdiepingsmodule post-HBO eetstoornissen in juni 
 
In 2018
* presentatie 'een overzicht van de behandeling van dissociatieve stoornissen : fasering, doelen en een inkijkje in EMDR bij DIS' voor PePS (psychiaters en persoonlijkheidsstoornissen) in Amersfoort n.a.v. de zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen in maart
* workshop van een dag 'Healing from severe early chronic traumatisation : phase-oriented treatment for CPTSD and dissociative disorders' voor de Summer School of Psychotraumatology in mei in Dubrovnik
 
In 2020
* workshop 'Dealen met delen - het verbeteren van de interne samenwerking als doel in de behandeling van strukturele dissociatie bij adolescenten' op het Symposium Dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten 2.0, georganiseerd door Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld in Zwolle
 
In 2021
* bijdrage aan Psyflix serie over de dissociatieve identiteitsstoornis
* 2 dagen les verzorgd over hechtingsproblematiek voor de Trauma Academie van CELEVT
* workshop "Onveilige hechting en wat is nodig voor veilige hechting' op het Symposium 'Kinderen met dissociatieve problematiek en hun ouders - wie doet nou zoiets ?' georganiseerd door het Kenniscentrum TGG in Zwolle
 
In 2022
* bijdrage aan SIG-presentatie op pre-conference EMDR-congres '(Behandeling van) dissociatie vraagt om integratie'
* workshop voor de VVGt in Gent over 'trauma en dissociatie bij kinderen en psycho-educatie hierover
* workshop voor studiedag op de Piloot (speciaal onderwijs) over 'Gevolgen van type 3 trauma, dissociatie en de behandeling bij kinderen
 
In 2023
* workshop 'complex trauma' in Antwerpen, georganiseerd door Mikado
* workshop 'EMDR bij DIS ; valkuilen en aanbevelingen' op het jubileumcongres vroeg trauma van CELEVT, Amersfoort
 
Team-consultatie/bijscholing/supervisie door Mariëtte :
 
t/m 2015 o.a. voor GGZ-instellingen : de Rembrandthof in Hilversum, Reinier van Arkelgroep in Den Bosch, Rivierduinen in Leiden en Gouda en voor TRTC's (topreferente traumacentra) Altrecht en Palier
In 2016 voor GGZ-instelling Emergis (Kloetinge) en GGZ WNB (Halsteren)
In 2017 voor het adolescententeam van GGZ WNB en instituut s'Heerenloo (Ermelo)
In 2018 voor Emergis (Middelburg) en ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk) en instituut s'Heerenloo 
In 2019 voor TRTC Altrecht en voor de Psychologische Praktijk Putten
In 2021 voor Mikado in Antwerpen
In 2021, 2022 en 2023 voor Care to Change in Hilversum
In 2023 voor Poli Complex Trauma, GGNet in Warnsveld
 
3 daagse verdiepingscursus 'voor EMDR-therapeuten 'Behandeling van vroegkinderlijk trauma en dissociatie'
door Mariëtte gegeven

* maart/april 2017 in Amersfoort
* sept/okt 2017 in Voorthuizen
* maart 2018 in Putten 
* sept/okt 2018 in Putten
* maart 2019 in Putten
* jan/feb 2020 in Putten
* sept/okt 2020 in Putten
* juni 2021 in Putten
* mei/juni 2022 in Putten
* maart/april 2023 in Putten
 
Presentaties door Meinte :
 
Vòòr 2017 diverse presentaties over schizotypie.

In 2018:
* 18 oktober in Tiel 'Neuropsychologische afwijkingen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)'
* 11 december in Utrecht Symposium Cluster-A persoonlijkheidsstoornissen. 'Cluster-A en Autismespectrumstoornissen: dragen vragenlijsten en neuropsychologische tests bij in het maken van het onderscheid?'
 
In 2019 en 2020:
* aan de Universiteit van Amsterdam gastcolleges voor klinische psychologie-studenten over cluster A persoonlijkheidsstoornissen 
 
In 2023:
* workshop 'De behandeling van een jongen met ASS en vermoeidheid' op het congres Autisme en het lichaam, georganiseerd door Dimence in Deventer
 
Bijscholing door Meinte :

in 2017 voor Huisartsengroep Medicamus (West-Veluwe) over ADHD en diagnostiek in de GGZ
in 2017 voor Huisartsengroep Eemland over diagnostiek in de GGZ
in 2017 en 2018 en 2021 voor Lister GGZ Utrecht over cognitieve stoornissen 
in 2018 voor Multizorgteam Lelystad over neuropsychologische afwijkingen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom
in 2018 voor Pieter Baancentrum Almere over neuropsychologie bij psychiatrische stoornissen
in 2019 voor Van der Hoevenkliniek in Amersfoort over neuropsychologie bij ernstige psychiatrische aandoeningen