Informatie over aanmelden

Cliënten kunnen zich aanmelden bij De Binnenkijk voor diagnostiek, een second opinion, een behandeladvies of behandeling.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website. Dit formulier kan ingevuld worden door de cliënt zelf, door ouders of door de verwijzer. Je vindt dit formulier onder de menubalk 'Aanmelden'.

Als je nog twijfelt over de aanmelding dan kun je desgewenst overleggen ; over diagnostiek met Meinte Vollema, bereikbaar op de hele maandag en woensdag-ochtend op 06-83063750 en over behandeling met Mariëtte Groenendijk bij voorkeur via de mail mariette@debinnenkijk.nl, waarna zonodig een belafspraak ingepland kan worden.

We raden aan om eerst de actuele wachttijd op de website na te lezen. Helaas is de wachttijd vaak lang en geldt daarom geregeld een aanmeldingenstop. Klik op 'Nieuws' in de bovenbalk om te lezen wanneer de praktijk gesloten is wegens vakantie. Aanmeldingen kunnen dan niet worden beantwoord.  

Als je op De Binnenkijk geholpen wil worden moet je behalve je aanmelding via het aanmeldformulier, ook zorgen voor een verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts, kinderarts of medisch specialist.  In de verwijsbrief moet staan wie er waarom naar De Binnenkijk verwezen wordt en dat het gaat om specialistische GGZ. Kinderen tot 18 jaar kunnen ook verwezen worden via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) die dan een verleningsbesluit (beschikking) afgeven en waarvan u de kopie naar De Binnenkijk kunt opsturen.
 
Op de Binnenkijk kun je niet bij aanvang terecht voor generalistische basis GGZ, wij bieden bij aanmelding alleen specialistische GGZ. Er zijn voldoende vrijgevestigde collega's zijn die alleen in de generalistische basis GGZ werken en waarbij je sneller terecht kunt. 

Nadat bij ons zowel het aanmeldformulier als de verwijsbrief (of beschikking) aangekomen is, kun je binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst van je aanmelding (via de mail) verwachten met daarbij de termijn waarop we verwachten je te kunnen uitnodigen voor de diagnostiek of voor de intake voor behandeling.