Tarieven

De zorg die de Binnenkijk biedt valt onder de specialistische GGZ (s-ggz) en is voor de volwassenen (18+) ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet waarvoor de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) jaarlijks de tarieven vaststelt. Dit zijn geen uurtarieven maar tarieven voor zogenaamde DBC's, dit zijn diagnose-behandelcombinaties waarbij diagnostiek en/of behandeling van een bepaalde stoornisgroep onderverdeeld is in bepaalde tijdseenheden met vaste tarieven. Bijvoorbeeld bij een traject met diagnostiek en/of behandeling van een  depressieve stoornis die tussen de 800 en 1800 minuten werk vraagt (dat is alle directe contacttijd met de cliënt plus alle indirecte tijd zoals het schrijven van het eindverslag) hoort (in 2016) een tarief van 2524,26 euro. Een DBC wordt afgerekend aan het eind van het traject of jaarlijks wanneer het traject langer duurt. Dat betekent dat wanneer u de rekening krijgt het meestal gaat om het eigen risico van het jaar daarvoor.      

Wij hebben contracten met bijna alle grote zorgverzekeraars (zie ook onder 'zorgverzekeraars') wat betekent dat de rekening direct naar uw zorgverzekeraar gaat en dat uw bijdrage aan de kosten voor de geboden zorg beperkt zullen blijven
tot het eigen risico wat door uw zorgverzekeraar geïnd zal worden. Het gaat dan om het eigen risico voor het jaar waarin u bent gestart bij de Binnenkijk, dan wel het jaar waarin de behandeling na 1 jaar (of jaarlijks) verlengd wordt. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welk bedrag uw eigen risico is.

In die enkele gevallen dat we generalistische basis GGZ (gb-ggz) bieden en geen contract hiervoor hebben met desbetreffende verzekeraar (VGZ) hanteren we 100% van de door de NZa vastgesteld maximumtarieven voor de gb-ggz.
Ook kan het soms voorkomen dat de verleende zorg niet verzekerd is in het basispakket. Voor deze zogenoemde 'overig zorgproduct niet-basispakketzorg consult'  hanteren we het maximum tarief van het NZa van 98,- euro per consult van 3 kwartier.
Wanneer cliënten de geboden (specialistische ggz-) zorg zelf willen betalen dan is ons tarief 100% van het NZa tarief voor de s-ggz. Klik desgewenst door voor de betalingsvoorwaarden.  

De specialistische ggz voor kinderen en jeugd (tot de leeftijd van 18 jaar) valt onder de gemeente die deze zorg betaalt wanneer wij een contract hebben met die gemeente. Zie onder het kopje 'gemeente' met welke regio's wij een contract hebben. Kinderen hoeven geen eigen risico te betalen.

Aanvragen voor expertise-onderzoek vanuit instellingen zullen door de Binnenkijk in rekening gebracht worden
bij de instelling volgens het uurtarief van de NZA, dit valt onder de DBC-regeling 'onderlinge dienstverlening'.