Tarieven

De zorg die de Binnenkijk biedt valt onder de specialistische GGZ (s-ggz) en is voor de volwassenen (18+) ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet waarvoor de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) jaarlijks de tarieven vaststelt. Dit gebeurt sinds 1 januari 2022 via het zogenoemde zorgprestatiemodel. Hierin wordt de zorg in tijdseenheden uitgedrukt waarbij de tarieven verschillen per activiteit en afhangen van de kwalificaties van de hulpverlener. Onderaan deze blz is een opsomming van de maximale NZa-tarieven opgenomen voor zorg zoals door ons op De Binnenkijk geboden wordt. In de tarieven voor diagnostiek en behandeling zit de vergoeding voor de indirecte tijd (=voorbereiding, verslaglegging, beleid, evaluaties) inbegrepen in het uurtarief voor de directe tijd (=direct contact met de cliënt). 

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (zie ook onder 'zorgverzekeraars') wat betekent dat de rekening direct naar uw zorgverzekeraar gaat en dat uw bijdrage aan de kosten voor de geboden zorg beperkt zullen blijven
tot het eigen risico wat door uw zorgverzekeraar geïnd zal worden. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welk bedrag uw eigen risico is. 

In enkele gevallen, wanneer we  geen contract hebben met desbetreffende verzekeraar hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de (specialistische) GGZ die wij dan rechtstreeks bij de cliënt in rekening brengen . De cliënt kan deze rekening later zelf declareren bij de verzekeraar en zal deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis, grotendeels of geheel vergoed krijgen.
Ook kan het soms voorkomen dat de verleende zorg niet verzekerd is in het basispakket. Voor deze zogenoemde 'niet-basispakketzorg consult'  hanteren we het maximum tarief van het NZa van 117,33 euro per consult van 1 uur.
Wanneer cliënten de geboden zorg zelf willen betalen dan is ons tarief 100% van het NZa tarief, zoals onderaan de blz te vinden is. Klik desgewenst door voor de betalingsvoorwaarden.  

De specialistische ggz voor kinderen en jeugd (tot de leeftijd van 18 jaar) valt onder de gemeente die deze zorg betaalt wanneer wij een contract hebben met die gemeente. Zie onder het kopje 'gemeente' met welke regio's wij een contract hebben. Kinderen hoeven geen eigen risico te betalen.

Aanvragen voor expertise-onderzoek vanuit instellingen zullen door de Binnenkijk in rekening gebracht worden
bij de instelling volgens het uurtarief van de NZA, conform de regeling 'onderlinge dienstverlening'.
 
NZa-tarieven klinisch (neuro)psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie 2 (vrijgevestigden)
 
Diagnostiek :
 
Duur vanaf

30 minuten

45 minuten

60 minuten

75 minuten

90 minuten

120 minuten

  Prestatie-code

CO 0278

CO 0408

CO 0538

CO 0668

CO 0798

CO 0928

  Tarief in euro's

135,37

189,47

216,23

263,10

322,80

463,40


Behandeling :
 
Duur vanaf

30 minuten

45 minuten

60 minuten

75 minuten

90 minuten

120 minuten

  Prestatie-code

CO 0343

CO 0473

CO 0603

CO 0733

CO 0863

CO 0993

  Tarief in euro's

112,45

159,85

188,94

232,32

283,96

416,39Overige prestaties :
 
 
Activiteit
intercollegiaal overleg vanaf 5 minuten

intercollegiaal overleg vanaf 15 min.

reistijd tot 25 minuten

reistijd vanaf 25 minuten
 
Prestatie-code 
OV 0007
 
OV 008
 
TC 0009
 
TC 0010


 
Tarief in euro's                      22,18 
 
67,62
 
30,75
 
79,30