Meinte Vollema 

Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en had criminologie als bijvak. Mijn stages heb ik gedaan in een psychiatrische instelling in Apeldoorn en bij het Academisch Ziekenhuis Groningen. Hierna heb ik een jaar gewerkt als onderzoeker bij een psychiatrische instelling in Assen, op een afdeling voor chronisch psychiatrische patiënten.  

Vervolgens heb ik 24 jaar gewerkt als hoofd van de afdeling psychodiagnostiek van GGZ Centraal in Ermelo. Hier heb ik veel ervaring op kunnen doen met de diagnostiek van eerst volwassenen (en later ook van pubers) met ernstige psychiatrische problemen, zoals psychose, depressie, dwang, autisme en ADHD. 

Daarnaast ben ik in mijn functie als wetenschappelijk onderzoeker in de gelegenheid geweest onderzoek te doen en daarover te publiceren. In 1999 ben ik gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de familiaire kwetsbaarheid voor schizofrenie. In deze periode heb ik een test doorontwikkeld voor het meten van deze kwetsbaarheidskenmerken.

Sinds 2012 heb ik me vrijgevestigd met onze praktijk De Binnenkijk. Als klinisch neuropsycholoog ben ik vooral geïnteresseerd in díe psychiatrische problemen waarbij er ook sprake is van neurobiologische factoren, zoals die zich kunnen uiten in aandachts-, geheugen- en planningsproblemen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij ADHD, autisme, maar ook bij niet-aangeboren hersenletsel en CVS. 

Sinds 1999 geef ik presentaties en lessen over neuropsychologie en over diagnostiek bij psychotische stoornissen. Daarnaast geef ik ook supervisie aan collega's over psychodiagnostiek. Tussen de bedrijven door ben ik als klinisch neuropsycholoog freelance een paar jaar werkzaam geweest voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Verder zat ik tot 2021 gedurende 8 jaar in de redactie van het Tijdschrift Voor Neuropsychologie. 

Op De Binnenkijk is mijn voornaamste taak de diagnostiek bij kinderen en volwassenen in de specialistische GGZ. Daarnaast ben ik me nu meer aan het richten op de toepassing van veelbelovende nieuwe behandelvormen voor met name kinderen met ADHD en autisme-spectrumstoornissen zoals neurofeedback.