Wet- en regelgeving

Psychologen zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. We zullen geen gegevens met derden delen zonder uw toestemming. Om de geboden zorg te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar of gemeente zijn wij echter verplicht om enkele gegevens over die zorg, zoals de diagnose en de besteedde tijd (DBC), op de factuur aan te geven. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u een zogenaamde privacy-verklaring invullen en tekenen.  U vindt deze verklaring op onze website onder 'Downloads'in de menubalk.
 
Uw dossier wordt 20 jaar bewaard. U heeft recht op inzage, wijziging, afschrift en vernietiging van het dossier. 

Verdere informatie over uw rechten en plichten vindt u onder de volgende link : PS u komt met deze link op een pagina waar zal staan 'deze pagina bestaat niet meer', echter links zie je in t rijtje staan 'wet en regelgeving' en daar vind de de betreffende informatie wel. 
 
https://www.lvvp.info/over/wet-en-regelgeving