Registraties

 De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie
AGB - code praktijk : 94-59404
K.v.K nummer : 54890675
BTW nummer : NL 851480354B01
  
Drs M. Groenendijk
AGB-code : 94001233
BIG geregistreerd GZ- en klinisch psycholoog, nr 29046547925
BIG geregistreerd psychotherapeut, nr 49046547916
erkend kinder- en jeugdpsychotherapeut bij de VKJP (vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie)
EMDR-practitioner en EMDR-supervisor, Vereniging EMDR Nederland, nr 30980
  
Dr M.G. Vollema
AGB-code : 94011820
BIG geregistreerd GZ- en klinisch neuropsycholoog, nr 89050573525
supervisor BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) bij het NIP (nederlands instituut van psychologen)
 
We hebben beiden het, sinds 1 januari 2017 verplichte, kwaliteitsstatuut, te vinden onder de downloads.
In 2016 en 2021 is Mariëtte op de Binnenkijk succesvol gevisiteerd door de LVVP (ver. van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).
In 2018 en 2023 is Meinte op de Binnenkijk succesvol gevisiteerd door het NIP/NVGZP ( ned. ver. van gezondheidszorg psychologen).