Registraties

 De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie
AGB - code praktijk : 94-59404
K.v.K nummer : 54890675
BTW nummer : NL 851480354B01
  
Drs M. Groenendijk
AGB-code : 94001233
BIG geregistreerd GZ- en klinisch psycholoog, nr 29046547925
BIG geregistreerd psychotherapeut, nr 49046547916
erkend kinder- en jeugdpsychotherapeut bij de VKJP (vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie)
EMDR-practitioner en EMDR-supervisor, Vereniging EMDR Nederland, nr 30980
  
Dr M.G. Vollema
AGB-code : 94011820
BIG geregistreerd GZ- en klinisch neuropsycholoog, nr 89050573525
supervisor BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) bij het NIP (nederlands instituut van psychologen)
 
We hebben beiden het, sinds 1 januari 2017 verplichte, kwaliteitsstatuut, te vinden onder de downloads.
2016 en 2021 is de Binnenkijk succesvol gevisiteerd door de LVVP (ver. van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)