Klachten en tevredenheid

  
Klachten 
Heeft u klachten over ons, de bejegening en/of over de zorg die u bij de Binnenkijk heeft ontvangen ?
Dan hopen wij dat u dat eerst met ons wilt bespreken zodat wij ervan kunnen leren en u alsnog goed geholpen kunt worden.

U heeft daarnaast of daarna het recht om een klacht in te dienen bij onze beroepsverenigingen. Bij klachten over Mariëtte betreft dat de LVVP. Informatie over wat te doen bij klachten kunt u vinden op de website van de LVVP in het cliënt-gedeelte (zie 'links' in de menubalk). Klachten kunnen worden ingediend bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht en Company, deze is bereikbaar via de mail lvvp@klachtencompany.nl en per telefoon via 088-2341606 of per aangetekende post naar Postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij klachten over Meinte betreft dat het NIP, zie daarvoor rechts bovenin de balk 'links' de link naar het NIP, de klachtenregeling. 

Op grond van de wet BIG vallen wij onder het tuchtrecht en kunnen klachten ook worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 
 
Tevredenheid
Van 2018 t/m 2020 hebben meerdere cliënten na een behandeling  anoniem een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen  
 op de Binnenkijk en het gemiddelde cijfer wat werd gegeven was een 9. Tips ter verbetering waren het verkorten van de wachttijd, openstelling tijdens vakanties en het bieden van lichaamsgerichte therapie.  
Van 2021 t/m de 1e helft van 2023 was het gemiddelde cijfer wat werd gegeven een 9. Tips ter verbetering was meer uitleggen over wat psychotherapie inhoudt, wat minder prikkels qua inrichting en vervanging bij afwezigheid.