Jongere

Als je psychische problemen hebt kun je daar in je dagelijkse leven veel last van hebben. Psychisch betekent dat het gaat over hoe je je voelt, hoe je denkt en/of hoe je je gedraagt. Als het niet lukt om deze problemen zelf of met behulp van je ouders/verzorgers of vrienden op te lossen, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Problemen gaan niet weg door net te doen alsof ze er niet zijn. Wanneer de problemen niet op tijd worden aangepakt kunnen ze ook chronisch worden, wat betekent dat ze langdurig blijven en moeilijker te behandelen zijn. Voor het opgroeien en zelfstandig worden heb je energie nodig en ook de wil en durf om nieuwe dingen aan te gaan. Psychische problemen kunnen tot gevolg hebben dat je die energie en daadkracht niet meer hebt en dan ga je al gauw achter- (of vast-) lopen op school, met leeftijdsgenoten, thuis of in hobbies, sport of werk.    
Dezelfde psychische problemen kunnen bij verschillende jongeren heel verschillend tot uiting komen. Dat merk je aan de psychische klachten die jongeren kunnen ontwikkelen en waar je soms, wisselend of vaak last van kunt hebben.   

 
Voorbeelden van deze klachten zijn : 
 
 
 • bepaalde angsten hebben of vaak angstig zijn 
 • je rot voelen, niet meer blij kunnen zijn, nergens zin in hebben en/of niet meer willen leven
 • onrustig en/of prikkelbaar zijn 
 • problemen met contacten maken of vasthouden 
 • moeite met je concentreren en/of met dingen onthouden 
 • afhankelijkheid en/of onzekerheid en faalangst 
 • dingen zien (horen) die anderen niet kunnen zien (horen) 
 • stemmen horen in je hoofd
 • dingen denken waarvan anderen zullen zeggen dat het niet klopt 
 • slaapproblemen en/of eetproblemen
 • opstandig gedrag en/of woede-uitbarstingen
 • stress en/of moeite met veranderingen
 • niet tegen teveel prikkels kunnen of bijv. tegen geluid of fel licht
 • jezelf niet (her)kennen 
 • een hekel aan jezelf hebben of jezelf minderwaardig voelen
 • jezelf anders voordoen dan je bent
 • blijvende rouw na een verlies (bijv wanneer een dierbare is overleden) 
 • moeite met het verwerken van de scheiding van je ouders  
 • dwangmatig gedrag (bepaalde dingen moeten doen om rustig te worden) en perfectionisme 
 • veel piekeren en zelfverwijt 
 • jezelf pijn doen
 • het gevoel dat je er niet mag zijn
 • niet meer naar de dokter of het ziekenhuis durven terwijl het wel nodig is
 • wantrouwen en  voortdurend op je hoede zijn
 • terugkerende nare herinneringen
 • medisch onbegrepen lichamelijke klachten met mogelijk een psychische oorzaak 
 • wisselingen in stemming en/of gedrag en/of tegenstrijdige emoties of gedachten 
 • makkelijk over andermans grenzen gaan of dingen doen waar je spijt van krijgt 
Deze klachten kunnen ontstaan zijn na moeilijke gebeurtenissen of veranderingen in je leven of doordat je (toen je klein was) te weinig liefde hebt gehad of wanneer je onveilig bent (geweest) door verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Klachten kunnen ook meer te maken hebben met je eigen karakter, met de mensen met wie je omgaat, met de gezinsrelaties, of met onderliggende (eventueel gedeeltelijk erfelijke) stoornissen zoals autisme, schizofrenie of ADHD. 

Wanneer de problemen ernstig zijn en als er meerdere problemen spelen of als eerdere hulp onvoldoende was, dan heb je specialistische GGZ nodig en dat kan op de Binnenkijk. Voor mildere en enkelvoudige problemen moet je je laten verwijzen naar de generalistische basis GGZ en dat vind je bij alle andere psychologenpraktijken in de buurt.  Met een op de voorgrond staande verslaving, eetstoornis of dwangstoornis kun je niet terecht op de Binnenkijk.
Het kan zijn dat je niet zozeer last hebt van je klachten maar vooral wilt weten wat er aan de hand is. Je kunt dan bij de Binnenkijk terecht voor diagnostiek. Als je van je klachten af wil en/of beter met je problemen wil leren omgaan dan kun je bij de Binnenkijk ook terecht voor behandeling. Het is belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent om erachter te komen wat er aan de hand is en/of om je problemen echt aan te pakken. En ook al ben je gemotiveerd, het kan toch een grote stap zijn om voor het eerst naar een psycholoog te gaan. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent dan is jouw toestemming én die van je ouders/verzorgers of voogd nodig voordat we je mogen onderzoeken of helpen. Ben je ouder dan 16 jaar dan hoef je alleen zelf die toestemming te geven en kun je je zelfstandig laten verwijzen. Zie ook 'Aanmelden' in de menu-balk.  

Het eerste gesprek zal vooral gaan over je klachten en je hulpvraag. Wanneer je voor diagnostiek komt heb je  uit de uitnodiging al begrepen dat het eerste deel van het onderzoek een dagdeel in beslag kan nemen. Wanneer je voor een intake voor alleen behandeling komt dan duurt dat ongeveer 1 uur. Er kan een 2e gesprek nodig zijn om tot een gezamenlijk behandelplan te komen. Afhankelijk van je leeftijd en van wat je wil, worden ook je ouders/verzorgers of voogd mee-uitgenodigd. Als je liever eerst alleen komt dan kan dat ook. We zullen dan later met jou kijken of en wanneer je ouders/verzorgers of voogd betrokken worden bij de diagnostiek en/of behandeling. Wanneer je beter elders geholpen kunt worden, hoor je dat zo spoedig mogelijk.  De uitslag van de diagnostiek of het behandelplan wordt met jou en zo mogelijk met je ouders/verzorgers of voogd besproken en vervolgens wordt de verwijzer per brief geïnformeerd. Jij en/of je ouders/verzorgers of voogd krijgen een kopie van deze brief.