specialistische GGZ

GGZ betekent geestelijke gezondheidszorg en is als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met de psychische gezondheid van mensen en waarbij kennis wordt ingezet om psychische stoornissen te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen en om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven te herstellen of te verbeteren.
  
In Nederland is de GGZ georganiseerd in een drietal echelons; 

1. Bij milde problematiek wanneer er alleen sprake is van klachten en (nog) niet van een stoornis (dus diagnose), dan kun je met je hulpvraag naar de huisarts en de POH-GGZ (praktijk-ondersteuner van de huisarts) en kinderen en hun ouders kunnen ook naar het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of (in Putten) naar Buurtzorg Jong. 

2. Wanneer er wel sprake is van een stoornis/diagnose (of wanneer deze vermoed wordt) en de inschatting is dat de problematiek enkelvoudig is en de risico's laag, dan word je verwezen naar de Generalistische Basis GGZ (vroeger 1e lijn genoemd) welke aangeboden wordt door GZ-psychologen. Binnen de GB-GGZ zijn er een viertal trajecten (producten genoemd) mogelijk namelijk 'kort', 'middel', 'intensief' en 'chronisch' met bijbehorende vaste tarieven. 

3. Wanneer er sprake is van een stoornis/diagnose én van meervoudige dan wel complexe problematiek en/of een hoog risico (op verwaarlozing, op plotselinge verslechtering of op gevaar voor jezelf of de omgeving), dan is specialistische (of gespecialiseerde) GGZ geïndiceerd (vroeger de 2e lijn genoemd) welke aangeboden wordt door psychiaters of door GZ-psychologen die ook psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog zijn. Specialistische GGZ kan ook geïndiceerd zijn wanneer verschillende behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ onvoldoende hebben geholpen.