diagnostiek

Diagnostiek betekent  onderzoeken wat er aan de hand is en dat kan op verschillende manieren.
Zoals via een diagnostisch gesprek, een psychologisch testonderzoek of het thuis invullen van vragenlijsten.
Op de Binnenkijk is uitgebreide diagnostiek mogelijk wat meestal begint met een gesprek (en zonodig een
gesprek met naasten erbij), en wat vervolgd wordt met psychologisch onderzoek wat kan bestaan uit interviews, computertests, vragenlijsten, papieren testen en andere metingen. 

Psychologisch onderzoek wordt onderverdeeld in intelligentie-onderzoek, neuropsychologisch onderzoek (naar cognitieve functies zoals concentratie en geheugen) en persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast is ook een breed classificerend onderzoek mogelijk naar de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen (de Miniscan).  Verder zijn er specifieke metingen mogelijk zoals slaapmetingen, onderzoek naar prikkelverwerking, en vragenlijsten over copingstijl (dat is hoe je met problemen omgaat).
We kiezen in de Binnenkijk zoveel mogelijk voor wetenschappelijk verantwoorde instrumenten.

Afhankelijk van de klachten wordt het onderzoek samengesteld en meestal bestaat dat uit 1 of 2 dagdelen op de Binnenkijk getest worden en thuis nog een paar vragenlijsten invullen. Probeer zoveel mogelijk uitgerust aan het onderzoek te beginnen en neem wat te eten mee voor tussendoor.

Uitwerken en interpreteren van de test-scores kost veel tijd, daarom wordt uw geduld op de proef gesteld alvorens de uitslag klaar is. De uitslag wordt mondeling besproken, daarnaast komt er een verslag van de diagnostiek voor uzelf en de verwijzer, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld de concept-versie mee te lezen en zonodig aan te vullen.
In de uitslag wordt behalve de diagnose ook een hypothese over het ontstaan van de problematiek geformuleerd en er wordt een behandeladvies gegeven. Wanneer behandeling niet nodig of niet gewenst is dan kunt u in ieder geval psycho-educatie krijgen over de betreffende stoornis en hoe daar het beste mee om te gaan.