behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk op de Binnenkijk.

We bieden behandelingen aan die vallen onder de noemer psychotherapie.
Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener (namelijk een psychotherapeut of een klinisch (neuro)psycholoog) waarbij middels de gebruikte methodiek en middels de therapeutische werkrelatie systematisch of procesmatig gewerkt wordt aan het doel van klachtenvermindering of een betere coping (dat betekent dat je beter met de klachten kunt omgaan). Psychotherapie vraagt een actieve inzet van de cliënt, de therapeut kan de problemen namelijk niet alleen oplossen. Door psychotherapie treden vaak veranderingen op in hoe je kijkt naar de problemen en jezelf, in je gevoelsleven, in je manier van denken en ook in je gedrag. Door deze veranderingen kunnen ook je relaties veranderen daarom kan het belangrijk zijn om intimi globaal op de hoogte te houden van jouw veranderingsproces. In de psychotherapien op De Binnenkijk zal er altijd aandacht zijn voor het leren mentaliseren, emotie-regulatie, het zelfbeeld en de relaties met belangrijke anderen. 
 
De volgende psychotherapeutische behandelingen worden op De Binnenkijk aangeboden.
- inzichtgevende psychotherapie
- gefaseerde behandeling van dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek
- trauma-behandeling / EMDR
- cognitieve gedragstherapie (waaronder COMET voor negatief zelfbeeld) 
- relatie- en gezinstherapie
- IPT (interpersoonlijke therapie)
- AFFT (attachment-focussed family therapy ; hechtingsgerichte systeemtherapie)
- rouwtherapie
- kinderpsychotherapie (al of niet met gebruik van speltherapie/beeldcommunicatie)
- ouder-kind-traumatherapie 
 
Naast de psychotherapie worden op De Binnenkijk ook korterdurende behandelingen aangeboden die meer voorlichtend van aard zijn en/of trainend van aard zijn ; psycho-educatie, slaaptraining, hartcoherentie-training, TOM (theory of mind)-training, cognitieve training (gericht op verbeteren van de concentratie en aandacht) en neurofeedback.  
 
Aan het begin van een psychotherapeutische behandeling wordt afgesproken wanneer een tussen-evaluatie zal worden gedaan. Therapeut en cliënt kijken dan samen naar hoe de therapie is verlopen en welke doelen zijn bereikt en welke niet en waarom dan niet. Zonodig wordt het behandelplan aangepast. Een kort verslag van de tussen-evaluatie(s) komt in het dossier en de cliënt krijgt daar een kopie van. Aan het eind van iedere behandeling vindt een eindevaluatie plaats en de afronding van de behandeling zal tijdig worden besproken.